Compartimentul: Minorități naționale


Șef compartiment: Inspector şcolar
Malearciuc Simona Oferta
poza

Inspector şcolar:
Hitter Annamaria *
poza

Organizare compartiment